Da li je e-Račun zakonski priznat?

Ne samo da je e-faktura ili e-račun zakonski priznat kao i račun u papirnom obliku, već će biti i zakonski obavezna. Odredba novog Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 73/2019) koja se odnosi na e-fakture, u potpunosti će početi da se primenjuje počev od 1. jula 2021. godine u javnom sektoru, odnosno od 1. januara 2022. godine celokupnoj privredi. Ovom odredbom propisano je da se faktura (račun) kao računovodstvena isprava sastavlja i dostavlja pravnim licima i preduzetnicima u elektronskom obliku i da mora biti potvrđena od strane odgovornog lica koje svojim potpisom ili drugom identifikacionom oznakom potvrđuje njenu verodostojnost – slanje i verifikacija e-računa.

Leave A Reply