Šta je e-račun?

Elektronski račun je dokument potpuno izjednačen sa klasičnim, papirnim računom, a izdaje se, prima i obrađuje elektronskim putem. Drugim rečima, e-račun predstavlja razmenu računa (faktura) i propratnih informacija od pravnog lica do njegovih klijenata, koristeći elektronsku infrastrukturu, uglavnom internet.

Leave A Reply