Zašto e-Račun?

Korišćenjem e-račun, koji se šalje, obrađuje i stiže elektronskim putem, u velikoj meri olakšava se poslovanje, ali se i obezbeđuje njegova efikasnost. Njegovom upotrebom izbegava se nepotreban trošak štampanja, kovertiranja, adresiranja i fizičke predaje računa. Takođe, e-račun podrazumeva i automatsku potvrdu prijema i drfinisanje statusa od strane primaoca, što im daje status preporučene pošiljke, čime je omogućena brža i bolja mogućnost naplate.

Leave A Reply