Slide Jedinstvena platforma za
elektronsku korespondenciju
Saznaj više
O platformi

Šta je ePismonoša?

ePismonoša je jedinstvena platforma koja omogućava kvalifikovanu elektronsku dostavu dokumenata između pravnih i fizičkih lica na najbrži i najsigurniji način. Kreirana je u skladu sa evropskim eIDAS regulativama i predstavlja jednu od kvalifikovanih usluga od poverenja za čije licenciranje je zaduženo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije Republike Srbije.
Proces
Proces

Kako na jednostavan način
koristiti kvalifikovanu elektronsku dostavu

U nekoliko koraka postanite registrovan korisnik platforme ePismonoša i koristite benefite kvalifikovane elektronske dostave. Olakšajte svoje poslovanje bez dosadne administracije uz uštedu vremena i novca!
1

Posetite STRANICU

2

Registrujete se

3

Dobijete email sa informacijama

4

Spremni ste za korišćenje

Registracija

Besplatna registracija

Besplatnom registracijom na platformu ePismonoša ostvarujete mogućnost korišćenja kvalifikovane usluge elekronske dostave dokumentacije koja je neophodna za vaše redovno poslovanje.
Komunikacija

Komunikacija između pravnih subjekata i fizičkih lica

Razmena dokumenata između pravnih subjekata i fizičkih lica putem platforme ePismonoša neuporedivo je brža i sigurnija u odnosu na klasični način razmene dokumenata putem pošte ili email-a, s obzirom da se kvalifikovanom elektronskom dostavom šalju dokumenta upravo osobi koja treba da ih primi, odnosno koja je za to ovlašćena uz formiranje sudski validnih dokumenata: Potvrda o prijemu i Potvrda o dostavi.
Zakon

Zakonska regulativa

ePismonoša je srpski softverski proizvod koji kvalifikovanu elektronsku dostavu omogućava u skladu sa Pravilnikom o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke ("Sl. glasnik RS", br. 99/2020 i 74/2021) , kao i svim ETSI standardima koji su deo navedenog pravilnika (ETSI EN 319 401, ETSI EN 319 521, ETSI EN 319 522, ETSI EN 119 524-1, ETSI EN 119 524-2)
faq

Najčešča pitanja

Zašto kvalifikovana dostava?

Korišćenjem kvalifikovane elektronske dostave, kojom se šalje, obrađuje i isporučuje pošiljka elektronskim putem, u velikoj meri se olakšava poslovanje, ali se i obezbeđuje njegova efikasnost.

Njenom upotrebom izbegava se nepotreban trošak štampanja, kovertiranja, adresiranja i fizičke predaje dokumenata.

Takođe, podrazumevana su i automatska dokumenta kao što su Potvrda o prijemu i Potvrda o dostavi  i praćenje statusa elektronske pošiljke.

Šta je kvalifikovana elektronska dostava?

Kvalifikovana elektronska dostava predstavlja jednu od usluga od poverenja u nadležnosti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i u skladu je sa važećim Zakonom o elektronskom dokumentu, Pravilnikom o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi kao i evropskim eIDAS regulativama.

Da li je kvalifikovana elektronska dostava zakonski priznata?

Kvalifikovana elektronska dostava je u skladu sa svim standardima propisanim Pravilnikom o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2020 i 74/2021), kao i drugom relevantnom zakonskom regulativom i propisima:

–           Zakonu o elektronskom dokumentu elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (Sl glasnik RS 94-17 i 52/21);

–           Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra kvalifikovanih usluga od poverenja („Službeni glasnik RS“ broj 31/18);

–           Uredbi o bližim uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja (“Službeni glasnik RS” broj 37/18);

–           Pravilniku o bližem uslovima koji moraju da ispunjavaju kvalifikovane elektronski sertifikati („Službeni glasnik RS“ br. 34/18 i 82/18).

Naše dugogodišnje postojanje nas je naučilo šta je ljudima potrebno.

Naš tim

Projekti

Zadovoljni korisnici

Pošaljite nam poruku

Email: info@epismonosa.rs
Telefon: 011 2920 355
Adresa: Admirala Vukovića 57a, Beograd

Treba Vam pomoć? Slobodno nas kontaktirajte ili nam pošaljite poruku.