Faq

Da li je e-Račun zakonski priznat?

Ne samo da je e-faktura ili e-račun zakonski priznat kao i račun u papirnom obliku, već će biti i zakonski obavezna. Odredba novog Zakona o računovodstvu (Službeni glasnik RS br. 73/2019) koja se odnosi na e-fakture, u potpunosti će početi da se primenjuje počev od 1. jula 2021. godine u javnom sektoru, odnosno od 1. […]
Read more

Šta je e-račun?

Elektronski račun je dokument potpuno izjednačen sa klasičnim, papirnim računom, a izdaje se, prima i obrađuje elektronskim putem. Drugim rečima, e-račun predstavlja razmenu računa (faktura) i propratnih informacija od pravnog lica do njegovih klijenata, koristeći elektronsku infrastrukturu, uglavnom internet.
Read more

Zašto e-Račun?

Korišćenjem e-račun, koji se šalje, obrađuje i stiže elektronskim putem, u velikoj meri olakšava se poslovanje, ali se i obezbeđuje njegova efikasnost. Njegovom upotrebom izbegava se nepotreban trošak štampanja, kovertiranja, adresiranja i fizičke predaje računa. Takođe, e-račun podrazumeva i automatsku potvrdu prijema i drfinisanje statusa od strane primaoca, što im daje status preporučene pošiljke, čime […]
Read more